top of page

Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze tandartspraktijk streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die jij bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij jou over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan


Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat jij bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Afhankelijk van de dienst die jij gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats);

 • Geslacht en geboortedatum;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer

 • Gegevens betreffende uw gezondheid;

 • De naam van jouw zorgverzekeraar;

 • De naam van jouw andere zorgverleners (vb.: apotheek);

 • Tijdstip van jouw afspraak;

 • Betalingsgegevens en factuuradres;

 • Klik en kijkgedrag op de site;

 • IP-adres


Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.


Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van jouw account om u bij de praktijk in te schrijven;

 • Het inloggen op jouw account;

 • Het bijhouden van jouw medisch dossier;

 • Het inplannen van een afspraak;

 • Het uitvoeren van een behandeling;

 • Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;

 • Het doen van een bestelling in de webshop;

 • Het bijhouden van door jouw aangegeven voorkeuren;

 • Het versturen van een nieuwsbrief (indien jij hier toestemming voor hebt gegeven);

 • Het verbeteren van onze dienstverlening;

 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.


Bewaartermijnen

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.


Beveiligingsmaatregelen

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om jou van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken jou er graag op attent dat wanneer jij deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden jou aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat jij daar verder gebruik van maakt.


Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.


In jouw browser kan jij de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kan jij eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit lees je na in de handleiding van jouw browser.


Jouw rechten

Wanneer jij persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb jij verschillende rechten die je kan uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kan je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat jou daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Jij kunt bovendien jouw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Jij kan jouw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartspraktijkvankempen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0505252810. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op jouw verzoek te reageren.


Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden jou daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Onze contactgegevens

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kan je hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:


Tandartspraktijk Van Kempen

Locatie

Verlengde Hereweg 117

9721 AJ Groningen


E-mail

info@tandartspraktijkvankempen.nl


Telefoon

+050-2053156

bottom of page