top of page

Informatie

Wanneer heb je een implantaat nodig?

Als je een tand of kies mist, of als meerdere tanden of kiezen ontbreken in je mond, kan implantologie een passende behandeling zijn. Bij het ontbreken van een enkel element wordt doorgaans 1 implantaat geplaatst. Na een zogenoemde 'bot ingroeiperiode' wordt er een kroon op geplaatst, een implantaatkroon.

Als er meerdere tanden/kiezen naast elkaar ontbreken, kan implantologie worden gebruikt om een uitneembaar klikframe te verankeren. Maar er kunnen ook meerdere implantaten worden geplaatst, waarop een implantaatbrug wordt geplaatst. Die zit net als een implantaatkroon vast in je mond en functioneert zoals normale tanden of kiezen.

Heb je een kunstgebit en is er weinig houvast in je kaak waardoor het kunstgebit loskomt met het kauwen, dan kunnen 2, 4 of 6 implantaten worden geplaatst. Daarna wordt een volledige kunstgebit gemaakt dat vastklikt op de implantaten. Zo'n klikgebit is net als een klikframe uitneembaar, zodat je het dagelijks goed kunt reinigen.


Behandeling

Voorafgaand aan het plaatsen van implantaten dient een uitvoerig tandheelkundig onderzoek plaats te vinden door de implantoloog. Bij implantologische behandeling is de medische - en tandheelkundige gezondheid namelijk van invloed op het succes van de behandeling. In zo'n vooronderzoek worden onder andere door middel van visuele inspectie en aanvullend röntgenonderzoek de botkwaliteit en de botkwantiteit beoordeeld. Dit wordt gedaan nadat de kies of tand is getrokken.


Een implantaat kan in uitzonderlijke gevallen direct worden geplaatst, na het trekken van de tandwortel. Vaak wordt een tand of kies eerst getrokken en wordt 8-12 weken de botgenezing afgewacht, voordat het implantaat wordt geplaatst. Als een tand of kies al een lange tijd ontbreekt, kan er onvoldoende kaakbot aanwezig zijn om een implantaat te verankeren/te plaatsen. Meestal kan er met een  extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Tegenwoordig wordt hiervoor in de meeste gevallen kunstbot gebruikt. Na 4 maandengenezing, kan het implantaat worden geplaatst.


Tijdens de behandeling wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in het kaakbot geplaatst. In de daaropvolgende 2 tot 6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Daarna kan de kroon, brug of het klikgebit worden gemaakt.


Een implantaat wordt in 1 of in 2 fasen geplaatst. Bij 1 fase is het afdekschroefje (healing abutment) zichtbaar boven het tandvlees. Bij 2 fase wordt het implantaat geplaatst en wordt het tandvlees weer over het implantaat gelegd. Als het implantaat is ingegroeid, wordt er een klein sneetje in het tandvlees gezet en dan wordt het healing abutment geplaatst.

Implantaten

Implantaten

Indien je in aanmerking komt voor implantaten verwijzen wij jou door naar de kaakchirurg of implantoloog waar wij mee samenwerken. Een implantaat is een tandwortelvervanger, die in het kaakbot wordt geplaatst tijdens een kleine chirurgische ingreep. Dat gebeurt onder lokale verdoving. Het implantaat is een sterke basis voor een implantaatkroon, implantaatbrug of een kunst(klik)gebit.

Implantaten

Veelgestelde vragen


Wanneer is een implantaat nodig?

Een implantaat vervangt een ontbrekende tand- of kieswortel. Om te voorkomen dat de tanden rondom de ontbrekende wortel scheef gaan staan of dat de tanden hun kauwfunctie verliezen, dient het gat te worden opgevuld met een implantaat. Daarnaast speelt het esthetische aspect een rol. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen.


Doet het plaatsen van een implantaat pijn?

Door het gebruik van een verdoving, doet het plaatsen van een implantaat geen pijn. Je kunt echter wel wat napijn ervaren, dit gaat na een paar dagen weer over.


Hoe lang gaat een implantaat mee?

In principe gaan implantaten een lange tijd mee. Daarbij zijn regelmatige controles en een goede mondhygiëne van belang.

bottom of page