top of page

Informatie

Behandeling

Eerst wordt er een foto gemaakt om te kijken hoe de wortels lopen en krijg je een verdoving. Dan plaatst de tandarts een cofferdam, ook wel rubberdam genoemd. Dit is een rubberen lapje die de kies isoleert zodat de tandarts een 'schoon' werkgebied heeft. De tandarts boort de kies op het kauwvlak open en haalt met vijltjes het ontstoken weefsel en de zenuw uit het kanaal. Met desinfecterend middel wordt de kies gespoeld. De schoongemaakte kanalen vult de tandarts op met rubberen stiftjes en hij sluit de kies weer af met een vulling. Vaak wordt de behandeling in 2 afspraken gepland. Het opvullen van de kanalen en het vullen van de kies gebeurd dan op de tweede afspraak. De kies krijgt dan na de eerste behandeling een tijdelijke vulling.


Risico's

Een wortelkanaalbehandeling is niet zonder risico’s. Tijdens de behandeling kan er een complicatie optreden. Een vijltje kan afbreken en achterblijven in de wortelpunt, of een vijltje volgt de vorm van het kanaal niet en perforeert de wortel. 

Na de behandeling kan je last hebben van napijn. Na een paar dagen moet dit minder worden. Gaan de klachten niet over of is de pijn hevig, neem dan contact op met je tandarts.

Wortelkanaal

Wortelkanaal

In de tanden en kiezen zit van binnen een ruimte (pulpa) met levend weefsel. De pulpa bestaat uit bloedvaten en zenuwen. Door irritatie, infectie of beschadiging kan het weefsel gaan ontsteken. Dit gaat vaak samen met een kloppende pijn. De tandarts kan de pijn wegnemen door het ontstoken weefsel te verwijderen en het zenuwkanaal af te sluiten.

Wortelkanaal

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt de behandeling?

Dit is afhankelijk van de complexiteit en de hoeveelheid wortelkanalen. Vaak varieert een behandeling van 30- tot 90 minuten. Mocht het nodig zijn dan kan de behandeling in meerdere afspraken worden gerealiseerd.


Doet de behandeling pijn?

De behandeling vindt plaats onder plaatselijk verdoving. De behandeling zelf is dus pijnvrij echter kan het zijn dat je napijn ervaart. Dit kan zo’n 3 a 4 dagen aanhouden en is goed te onderdrukken met een paracetamol. Heb je vooraf de behandeling veel pijn? Dan is het vaak zo dat de kans op napijn groter is.

Neem contact op wanneer er een zwelling optreedt of ernstige pijn. Dit komt in uitzonderingsgevallen voor.


Waarom worden er röntgenfoto's gemaakt?

Op 3 momenten worden röntgenfoto’s gemaakt, namelijk voorafgaand, direct na de behandeling en één jaar na de behandeling. De reden dat er 3 röntgenfoto’s gemaakt worden is omdat er op deze manier veel controle is op de behandeling en kan de genezing gemonitord worden.

Soms is het ook nodig om tijdens de behandeling nog een rontgenfoto te maken om de voortgang te controleren of om de werkwijze te bepalen.


Verkleurt de tand/kies die behandeld wordt?

In de meeste gevallen verkleurt de tand/kies niet, mocht dit toch voorkomen dan kan de tandarts dit vaak verhelpen. Vraag je tandarts naar de mogelijkheden.


Wat gebeurt er na de wortelkanaalbehandeling?

Een kies die een wortelkanaalbehandeling heeft ondergaan is ernstig verzwakt. Als na één jaar blijkt dat de kies klachten vrij is geworden en de wortelkanaalbehandeling is geslaagd, is het zeer aan te raden om een kroon op de kies te maken.

bottom of page